Cái rét

Khi đã quen với ấm áp rồi thì cái rét trở nên không chịu nổi.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga