Cái lạc thú

Cái lạc thú của những tình yêu âm thầm là vừa có những nỗi chua xót, vừa có những hạnh phúc êm đềm thắm thiết.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh