Cái gì cũng biết

Cái gì cũng biết là không biết gì cả.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Anh