Cái đẹp

Cái đẹp không đến từ thân xác đẹp mà từ hành vi đẹp.

Xem Thêm Tác Giả Thales de Milet