Cái đẹp

Cái đẹp ở đâu cũng có, với con mắt của chúng ta, không phải thiếu cái đẹp mà là ít phát hiện.

Xem Thêm Tác Giả Lodan (Pháp)