Cái chết

Ngoài cái chết ra thì tất cả mọi thứ đến nhanh điều tốt cả.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga

  • lan hạ mai

    tuyệt vời lém