Cái chết thể xác

Cái chết thể xác không đáng sợ, cái chết của linh hồn mới đáng sợ.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Đan Mạch