Cái chết đã gần

Trước khi chúng ta học được sống như thế nào thì cái chết đã gần bên rồi.

Xem Thêm Tác Giả Boulxua (Pháp)