Cái chết của con người

Cái chết của con người nằm ở giữa hai hàm răng.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Ả Rập