Cách trị nhà và mưu sinh

Cách trị nhà cốt ở hoà thuận, cách mưu sinh cốt ở siêng năng.

Xem Thêm Tác Giả Chu Hi