Cách suy nghĩ

Không nên dạy cho trẻ em những gì chúng phải suy nghĩ, mà dạy cho chúng cách suy nghĩ.

Xem Thêm Tác Giả Margaret Mead