Cách duy nhất để có bạn bè

Cách duy nhất để có bạn bè là chính bản thân mình phải là một người bạn.

Xem Thêm Tác Giả Emerson