Cách để biểu lộ tình yêu ấy.

Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy.

Xem Thêm Tác Giả Saint Exupery