Các bài giảng của giáo sư

Các bài giảng của giáo sư, cho dù có đầy đủ, xúc tích đến đâu, có chứa chan tình yêu tri thức của bản thân giáo viên đến đâu, thì về thực chất, mà nói, đó chẳng qua cũng vẫn chỉ là chương trình, là những lời chỉ dẫn tuần tự để điều chỉnh trật tự nhận thức của sinh viên. Người nào chỉ biết ngồi nghe giáo sư giảng chứ bản thân mình trong lòng không cảm thấy khát khao đọc sách, thì có thể nói tất cả những điều người ấy nghe giảng ở trường đại học cũng sẽ chỉ như một tòa nhà xây trên cát mà thôi .

Xem Thêm Tác Giả I.A. Gontcharov

  • Ngocanh

    bai van khong co dau co duoi khong hieu gi het. toi rat muon xem cam nhan ve bai tho tu tinh ma cac ban khong cho xem la sao

  • Candy

    Đây là những câu danh ngôn mà đâu phải cảm nhận gì về bài thơ Tự tình đâu

  • angel

    day co phai phan tich tu tinh k vay troi?