Ca hát khi mất đi tình yêu

Người con gái có thể ca hát khi mất đi tình yêu, nhưng người giữ của không thể hát ca khi mất đi tiền bạc.

Xem Thêm Tác Giả Ruskin (Anh)