Cả cuộc đời dành cho bạn bè

Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời dành cho bạn bè cũng còn quá ngắn ngủi.

Xem Thêm Tác Giả Ralph Waldo Emerson