Cả cuộc đời dành cho bạn bè

Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời dành cho bạn bè cũng còn quá ngắn ngủi.

  • Nguyễn Thị Hồng Hậu

    sao câu này lại không có phần dịch tiếng anh nhỉ?