Bức thư giới thiệu đáng tin

Trang phục giản dị là một bức thư giới thiệu đáng tin.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Anh