Bù nhìn mặc áo gấm

Bù nhìn mặc áo gấm

Người giàu có mà không khôn ngoan như bù nhìn mặc áo gấm.

Xem Thêm Tác Giả Triệu Vũ

  • Rossgao Truong

    chuan