Bộ óc không trí nhớ

Một bộ óc không trí nhớ là một cửa khẩu không có trạm gác.

Xem Thêm Tác Giả Napoléon