Bọ chó

Ai ngủ cùng chó, khi dậy sẽ có đầy bọ chó trong người.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Pháp