Bỏ cả

Bỏ cả giang sơn vì mỹ nữ
Ai ngờ mỹ nữ thích giang sơn.