Biểu hiện đầu tiên của tình yêu

Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo.

Xem Thêm Tác Giả Victor Hugo