Bí quyết lớn

Bí quyết lớn nhất của thành công là thành thật. Không thành thật, không có phương pháp nào đắc dụng với bạn hết.

Xem Thêm Tác Giả E. Wheeler