Bi kịch châm biếm mọi thứ pháp luật

Bi kịch châm biếm mọi thứ pháp luật không quản nổi, hài kịch châm biếm mọi thứ pháp luật không đụng tới.

Xem Thêm Tác Giả Lessing (Đức)