Bệnh tật làm cho sức khỏe

Bệnh tật làm cho sức khỏe trở thành niềm vui, việc xấu làm cho việc tốt trở thành niềm vui, cái đói làm cho cái no trở thành niềm vui, mệt mỏi làm cho nghỉ ngơi trở thành niềm vui.

Xem Thêm Tác Giả Democritus (Hy Lạp)