Bên dưới lớp bùn

Bên dưới lớp bùn, nơi tối tăm mới có thể phát hiện vàng và kim cương, đào sâu suy nghĩ mới có thể phát hiện chân lý.

Xem Thêm Tác Giả Hugo (Pháp)