Belief in yourself

Your level of belief in yourself will inevitably manifest itself in whatever you do.
Lòng tự tin vào bản thân chắc chắn sẽ biểu lộ trong bất cứ những gì bạn làm.

Xem Thêm Tác Giả Les Brown