Bắt nguồn từ

Hạnh phúc là trạng thái của ý thức bắt nguồn từ sự thực hiện được các giá trị của chính mình.

Xem Thêm Tác Giả Ayn Rand