Bảo vệ tổ quốc

Vinh dự lớn nhất là được bảo vệ Tổ quốc.

Xem Thêm Tác Giả Aristotle (Hy Lạp)