Bạo lực

Bạo lực làm cho người ta sợ, nhưng lại giúp người ta khi cần.

Xem Thêm Tác Giả B.Johnson