Bánh mỳ phải có patê

Đóng góp bởi candylove

Bánh mỳ phải có patê. Làm trai phải có máu dê trong người!!!