Bằng khoái cảm hay bằng nghĩa vụ

Cùng một chiếc cầu thang nhưng có số phận khác nhau. Chúng phụ thuộc vào điểm: chúng ta leo lên bằng khoái cảm hay bằng nghĩa vụ.

Xem Thêm Tác Giả M.Côvanxki