Bản tính của ngu xuẩn

Bản tính của ngu xuẩn là chỉ thấy lỗi của người khác mà quên đi sai lầm của mình.

Xem Thêm Tác Giả Cicero (La Mã)