Bản năng của trái tim

There is no instinct like that of the heart.
Chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim.

Xem Thêm Tác Giả Lord Byron