Bạn hãy làm việc đi!

Bạn hãy làm việc đi! Nếu đang đêm tỉnh giấc và chợt nghĩ ra có việc cần phải làm mà ta chưa làm được thì bạn hãy vùng dậy mà làm.

Xem Thêm Tác Giả Đê-xtôi-epxki