Bạn hãy hiền dịu bao dung

Đóng góp bởi thanhlt

Bạn hãy hiền dịu bao dung với hết tất cả mọi người trừ chính mình.

Xem thêm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Danh ngôn Tình bạn trên kho tàng danh ngôn