Bạn hãy dạy cho họ

Bạn hãy dạy cho họ biết sống làm sao và bài học khó hơn nữa biết bao là chết làm sao.

Xem Thêm Tác Giả B.Porteus