Bạn giận

Bạn giận dữ một chút thì mất đi sáu mươi giây hạnh phúc.

Xem Thêm Tác Giả Emerson (Mỹ)