Bạn đừng phán xét

Bạn đừng phán xét hạt tiêu theo hình dáng nhỏ bé của nó, hãy nếm nó và bạn sẽ cảm thấy nó cay cỡ nào.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Ả Rập