Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn

Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Anh