Bạn có yêu đời không

Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời.

Xem Thêm Tác Giả Franklin

  • ngoc anh

    chang hieu gi nua