Bản chất của tình yêu

Bản chất của tình yêu là sự thánh thiện và thanh bình. Ở đó, tâm hồn, lý trí, lương tâm và thể xác đều được bình an.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh