Bản chất của tình bạn chân thật

Bản chất của tình bạn chân thật là khoan dung với những lỗi nhỏ của bạn.

Xem Thêm Tác Giả Euripides