Bạn biết mình đang yêu

Bạn biết mình đang yêu

Bạn biết mình đang yêu khi nhìn thấy cả thế giới trong đôi mắt cô ấy. Và dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, bạn cũng thấy rất rõ đôi mắt thân thương này.

Xem Thêm Tác Giả David Levesque