Ba điều trong cuộc sống

Ba điều trong cuộc sống không bao giờ bền vững:
     Ước mơ
               Tài sản
                         Thành công

Xem Thêm Tác Giả Luôn mỉm cười với cuộc sống