Ba điều làm hư một con người

Ba điều làm hư một con người:
     Rượu
            Tính tự cao
                           Giẫn dữ

Xem Thêm Tác Giả Luôn mỉm cười với cuộc sống