Ba cái nguy

Trong thiên hạ có ba cái nguy:
– Đức ít mà được ân sủng nhiều.
– Tài kém mà ở địa vị cao.
– Thân không lập được công to mà hưởng bổng lộc nhiều

Xem Thêm Tác Giả Hoài Nam Tử