Ảo tưởng

Ảo tưởng là đôi cánh của nhà thơ, giả thiết là thang trời của khoa học.

Xem Thêm Tác Giả Goethe (Đức)