Ảo ảnh mờ nhạt

Tình yêu tiêu diệt cái chết hoặc biến nó thành ảo ảnh mờ nhạt.

Xem Thêm Tác Giả L. Tolstoi