Anh vào bộ đội pháo phòng không

Nếu biết ngày mai em lấy chồng

Anh vào bộ đội pháo phòng không

Bắn vào đám cưới mấy trăng phát

Bắn chết chồng em lúc động phòng.